ANALYSE BESØGSTAL

Tallene er opgjort i antal butikker

Besøgende 2018 og 2017 landefordelt

Danske besøgende 2018 og 2017 fordelt på landsdelene

Besøgende 2018 og 2017 over de 3 messedage

New Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen 2022 gennemføres fra den 26. til 28. august 2022 i Øksnehallen centralt i København.