ANALYSE BESØGSTAL 2022

Messen blev besøgt 2.023 branchefolk - besøgstallet fordelte sig således over dagene: Fredag: 571, Lørdag: 529, Søndag: 923. De besøgende repræsenterede 690 butikker/firmaer. Tjek neden stående grafer, som kan gøre dig lidt klogere på besøgstallet. 

Danske besøgende fordelt på landsdelene

Besøgende fordelt ift. deres titel

Besøgstal fordelt ift. land

Besøgernes årsag til at besøge messen - man kunne svare på flere årsager

New Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen 2023 bliver gennemført fra den 18. til 20. august 2023 i den sprit nye venue, Bella Arena.